Všeobecné obchodní podmínky

KV Fit studio je provozováno na adrese U Parku 1217, Přeštice 334 01.
Provozovatelem je KV data, s.r.o., IČ: 06539017.
Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného nebo permanentky včetně služeb týkajících se partnerských benefitních společností.

 1. Permanentkou se rozumí:
  – permanentka s uloženým depozitem na jednotlivé vstupy (kreditní systém)
  – permanentka na 5 vstupů, 10 nebo 20 vstupů
  – voucher na vstup zdarma
 2. Platnost permanentky se počítá ode dne jejího zakoupení
 3. Nákupem jakéhokoliv vstupu nebo permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit a těmito všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem a potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena.
 4. Permanentky nelze prodlužovat, je nutné vyčerpat vstupy, případně depozit v době platnosti. V případě, že depozit nebo vstupy nejsou vyčerpány, nemá návštěvník nárok na jakoukoli kompenzaci.
 5. Lekce se uskuteční při obsazení minimálně 24 hodin předem. V případě, že je lekce obsazena méně jak 24 hodin před jejím začátkem, vyhrazuje si provozovatel právo lekci zrušit a Vás informovat o této skutečnosti telefonicky nebo SMS.
 6. Rezervační podmínky:
  rezervace na lekce přes on-line rezervační systém lze provádět a předstihem až 1 měsíc před plánovanou lekcí a to kdykoliv 24 hodin denně mimo plánované údržby rezervačního systému, dále je možné rezervace provádět telefonicky nebo osobně na recepci KV Fit studia
  pro držitele permanentky nebo složeného depozitu si může návštěvník zarezervovat tolik vstupů, kolik má platných vstupů na své permanentce nebo do výše složeného depositu

online rezervace
Registraci do rezervačního systému na lekce si každý návštěvník realizuje online sám, nebo osobně na recepci KV Fitnes studia, kde vám založíme účet osobně.
Online rezervace se provádí pomocí tlačítka ,,REZERVOVAT,, kde zadáte své uživatelské jméno a nastavené heslo. Bližší vysvětlení, jak provést on-line rezervaci vám rádi sdělíme po telefonu 910 255 910 nebo osobně na recepci KV Fit studia.
Každý návštěvník, který nemá platnou permanentku, avšak chce využívat rezervační systém na lekce, je povinen složit na svůj účet depozit v minimální výši 600 Kč, který umožní rezervovat 1 lekci.
Depozit je možné složit v hotovosti na recepci KV Fit studia, bankovním převodem na účet provozovatele nebo přes platební bránu (bankovní převody, platba kartou).
V případě, že depozit klesne pod 600 Kč, je potřeba pro on-line rezervaci doložit potřebnou částku, tak aby byl opět depozit v minimální výši 600 Kč.
Rezervace a odhlášení na lekci nelze provést přes e-mail, SMS zprávou nebo přes sociální sítě.

Odhlášení se z lekce a podmínky storno poplatku:
odhlášení je možné:
– pro držitele permanentky nebo složeného depozitu pomocí on-line rezervačního formuláře na stránkách KV Fit studia
– telefonicky na 910 255 910
– osobně na recepci KV Fit studia

Zrušení rezervace je možné nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Při pozdějším zrušení (omluvení) lekce bude účtován storno poplatek ve výši 1 lekce nebo bude odečten storno poplatek ze složeného depozitu ve výši 1 lekce – 600 Kč. V případě nízkého nebo nulového depozita bude naúčtován dodatečně při následující účasti nebo navýšení depozita.
Provozovatel si vyhrazuje právo Vás při opakovaných neomluvených lekcích nebo při neplacení storno poplatku již dále na lekce nerezervovat a deaktivovat přístup do on-line rezervačního systému.

 1. Provozní doba KV Fit studia je dle zarezervovaných lekcí. Provozní doba telefonu je v pracovní dny 8 – 18 hod.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu v odůvodněných případech. To platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky bezpečného a komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vytápění, vody, elektrické energie a podobné vnější vlivy).

 1. Povinností návštevníka KV Fit studia je zejména:
  – chovat se k ostatním návštevníkům ohleduplně a korektně
  – dodržovat pořádek a čistotu, nerušit klidný provoz zařízení
  – zacházet šetrně s veškerým vybavením a zařízením KV Fit studia
  – respektovat a dodržovat pokyny personálu
  – řádně hradit ceny za služby a to dle platného ceníku
 2. Místem k odložení obvyklých věcí jsou skříňky v zázemí KV Fit studia. Místem určeným k odložení peněz, šperků, elektoniky (mobilní telefony, notebooky apod.) a jiných cenností je určena uzamykatelná skříňka na recepci KV Fit centra. O uložení cenností je možné se dohodnout s obsluhou KV Fit studia. Za cennosti, které nebudou uloženy v uzamykatelné skříni, nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 3. V celé provozovně KV Fit studia je přísně zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele pořizovat obrazové či zvukové záznamy
 4. Návštěvník bere na vědomí, že v případě svého nezájmu o oficiální zprávy a změny v provozních podmínkách sdělených formou v zařízení vyvěšených tiskovin a umístění na webových stránkách, nejsou dotčeny jeho povinnosti z nich vyplývajících.
 5. Všechny tréninky vedou zaměstnanci KV Fit studia.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2020

provozuje: KV data, s.r.o., Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00, IČ: 06539017